Tjänster

Våra uppdrag är i huvudsak till industrin.
Upparbetning, mellanlagring och förpackning av produkter i värdekedjan.
Våra största kunder är Metsä Board, Husum Pulp och Remondis.

VI GÖR DET VI ÄR BÄST PÅ

En hållbar lösning för industrin

VI GÖR DET VI ÄR BÄST PÅ

En hållbar lösning för industrin

Restprodukter

Finkartong | Wellpapp
Massa | Kartongrullar

Retur trä

Byggavfall och rester från virkeshantering

FTI

Svenska Förpacknings Insamlingen AB
Hushållsavfall